BIP - Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

BIP - strona główna
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Treść strony

wersja do druku
2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamowień na rok 2022/1

 

Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów technicznych maszyn specjalistycznych w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, nr MH.272.101.2022.KW

Formularz ofertowy MH.272.101.2022.KW

Formularz ofertowy MH.272.101.2022.KW - str. 2

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświdczenie

Załącznik nr 2 zapytania ofertowego - oświdczenie, str. 2

Informacja o wyborze oferty MH.272.101.2022.KW/ML 

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

Plan zamówień 2022/BZP/00385534/01/P

Klauzula infirmacyjna dla osób wumienionych w umowie innych niż strona umowy 

Klauzula informacyjna dla umowy cywilnoprawnej zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą dzialalność gospodarczą 

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych ochrona mienia IOD07102022_1

Załącznik 2a

Załącznik do OPZ Zał. nr 1 do SWZ 

Załacznik nr 1 do SWZ_1 

Załącznik nr 2 do SWZ_2

Załącznik nr 3 so SWZ_3

Załącznik nr 4 do SWZ_4

Załącznik nr 5 do SWZ_5

Załącznik nr 6 do SWZ_6

Załącznik nr 7 do SWZ_7

Załącznik nr 8 do SWZ_8 Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP

Załącznik nr 9 do SWZ_9 

Wyjaśnienia treści SWZ 

Informacja o kwocie 

Informacja z otwarcia ofert 

Zapytanie ofertowe na krzesła

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych - krzesła

Zapytanie ofertowe na regały

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na regały

Załącznik ne 2 Opis lokalizacji regałów

pobierz plik: [ Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 ]

pobierz plik: [ Zapytanie ofertowe ]

pobierz plik: [ Formularz ofertowy MH.272.101.2022.KW ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie ]

pobierz plik: [ Formularz ofertowy MH.272.101.2022.KW - str. 2 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie, str. 2 ]

pobierz plik: [ Informacja o wyborze oferty MH.272.101.2022.KW/ML ]

pobierz plik: [ Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 /1 ]

pobierz plik: [ Ogłoszenie o zamówieniu ]

pobierz plik: [ Plan zamówień 2022 BZP 00385534 01 P ]

pobierz plik: [ Klauzula informacyjna dla osób wymienionych w umowie ]

pobierz plik: [ Klauzula informacyjna dla osób wymienionych w umowie ]

pobierz plik: [ Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych ]

pobierz plik: [ Załącznik 2a ]

pobierz plik: [ Załącznik do OPZ Zał. nr 1 do SWZ ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do SWZ_1 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do SWZ_2 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do SWZ_3 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do SWZ_4 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 do SWZ_5 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 6 do SWZ_6 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 7 do SWZ_7 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 8 do SWZ Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP_8 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 9 do SWZ_9 ]

pobierz plik: [ Wyjaśnienia treści SWZ ]

pobierz plik: [ Informacja o kwocie ]

pobierz plik: [ Informacja z otwarcia ofert ]

pobierz plik: [ Zapytanie ofertowe krzesła ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy na krzesła ]

pobierz plik: [ Zapytanie ofertowe regały ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 Formularz ofertowy na regały ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 Opis lokalizacji na regały ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Kądzielawa, dnia: 2022-01-14
utworzony: 14-01-2022 / modyfikowany: 31-10-2022
wprowadził(a): Aleksandra Kądzielawa
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Muzeum Hutnictwa w Chorzowie 2024